Analiza finansowa

Zapoznaj się z szerokim zakresem funkcjonalnym systemu i sprawdź
jak szybko i łatwo można tworzyć wskaźnikowe analizy finansowe.

eanaliza.pl to prosty w obsłudze system do tworzenia analiz finansowych oraz monitoringu finansów

System zapewnia szeroką funkcjonalność połączoną z prostotą obsługi, wielopoziomowym i wieloosobowym dostępem online, zautomatyzowanym importem danych z plików generowanych przez systemy księgowe oraz przejrzystą prezentację danych. System powstał przy współpracy z Ekspertami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Odbiorcy Systemu

Przedsiębiorcy

Monitoruj na bieżąco kondycję finansową Twojej Firmy. Sporządzaj raporty finansowe dla udziałowców, rady nadzorczej, partnerów, kontrahentów, banków.

Biura rachunkowe

Rozszerz zakres usług w Twoim Biurze rachunkowym. Monitoruj kondycję finansową swoich Klientów oraz przekazuj im bieżące raporty.

Doradcy finansowi

Wprowadź nowoczesną obsługę swoich Klientów. Analizuj, komentuj, doradzaj, raportuj oraz udostępniaj online wyniki Twojej pracy Klientom.

Funkcje Systemu

Szeroki zakres analizy

Zakres systemu obejmuje: wskaźniki ogólnej sytuacji finansowej, płynności, zadłużenia i obsługi zadłużenia, sprawności działania oraz rentowności, strukturę procentową rachunku zysków i strat i bilansu oraz analizę dynamiki i zjawisk ekonomicznych.

Import danych z plików

System jest przygotowany do zautomatyzowanego tworzenia analiz finansowych. Umożliwia import plików bilansu i rachunku zysków i strat generowanych przez systemy księgowe Symfonia lub Comarch Optima w formatach *.pdf lub *.xls.

Raporty w systemie

Projektowanie zakresu analizy, definiowanie wykresów, komentowanie wyników oraz konfigurowanie raportów. Udostępnianie wybranym Użytkownikom raportów online w systemie. Dostęp do raportów z dowolnego miejsca i urządzenia.

Praca na kilku kontach

Każdy Użytkownik posiada domyślnie dostęp do jednego konta. W razie potrzeby można założyć kolejne konto lub uzyskać uprawnienia dostępu do innego istniejącego konta. Praca na wielu kontach nie wymaga przelogowania.

Praca wieloosobowa

Definiowanie uprawnień dostępu do konta dla współpracowników, udziałowców, akcjonariuszy, partnerów lub klientów. Uprawnienia można definiować w dowolnym czasie oraz dla wybranego zakresu danych.

Wielopoziomowy dostęp

System umożliwia zróżnicowanie uprawnień dostępu do danych dla Użytkowników w ramach konta oraz zróżnicowanie uprawnień do zarządzania kontem i danymi. Zmiany uprawnień można dokonać w dowolnym czasie.

Ustawienie wzorców

Dostosowanie systemu do własnych, indywidualnych potrzeb. Definiowanie prezentacji analiz wraz z wykresami. Ustalanie zakresu oraz wyglądu raportów. Zapisanie ustawień jako wzorcowych. Każdy kolejny raport będzie zgodny z ustalonym wzorcem.

Własne wskaźniki

System oferuje grupę podstawowych oraz dodatkowych wskaźników analitycznych, dostępnych po rejestracji konta. Zakres analizy można rozszerzyć poprzez definiowanie własnych wskaźników oraz dołączanie ich do raportów.

Intuicyjny system pomocy

Informacje pomocy zawierające opis funkcjonalny oraz operacje jakie można wykonać znajdziesz zawsze z prawej strony ekranu. Podpowiedzi dotyczące opisu wskaźników zawierają definicje, wzór obliczeniowy oraz interpretacje wyników.